Геріатричне відділення

Геронтологія – наука, яка вивчає біологічні, соціальні і психологічні аспекти старіння людини, його причини і способи боротьби з ним.

Геріатрія – це клінічний розділ геронтології, який вивчає особливості перебігу хвороб в похилому та старечому віці, та способи лікування цих захворювань у осіб даного віку.

Всесвітньою організацією охорони здоров’я проводиться розгорнута програма, яка вивчає ряд фізіологічних параметрів довгожителів, щоб зрозуміти:

–       що ж приводить до такого феноменального результату, коли людина живе 100 років і більше?

Поки що ці досліди ще не завершені, але все ж цікаво знати, від яких факторів залежить продовження життя, і чи можна взагалі продовжити життя людини.

Зараз наші реалії такі, що вже після 40 років в кожної людини є вагомий вантаж хвороб.

До 45 років вік людини вважається молодим, від 45 до 59 – вік зрілий, від 60 до 74 – вік похилий, від 75-89 – вік старечий, і після 90 – вік довгожителів.

Безперечно, фактор продовження життя залежить від стану навколишнього середовища, якості продуктів, способу життя. Але існують біологічні закони, які подолати не можливо. По сучасним даним, середньостатистична, очікувана тривалість життя зараз знаходиться в межах 100-120 років.

На жаль зараз люди більше керуються принципами виживання. Середньостатистичні дані свідчать про те, що в 70-річному віці людина має як мінімум 4-5 захворювань.

Підтримувати достатню якість життя – це досить складна задача, особливо зі збільшенням віку, адже ні одне із захворювань перенесених нами за час життя не проходить без шкоди для людини.

До 80 років показник хвороб подвоюється і навіть потроюється. І задача лікаря-геріатра в тому, щоб ці хвороби не проявлялись, а протікали сприятливо і не обтяжували життя похилої людини.

З цією метою в 2008 році на базі Міської клінічної лікарні №3 було відкрито геріатричне відділення на 30 ліжок, яке в 2010 році збільшилось до 60 ліжок за рахунок відкриття відділення для реабілітації інвалідів та учасників Вітчизняної війни та прирівняних до них категорій.

На даний час відділення очолює лікар-терапевт вищої категорії Зайцева Олена Вікторівна, медичну допомогу надають лікарі-терапевти: Матіюк Володимир Анатолійович, лікар вищої категорії Зайцева Олена Вікторівна.

Геріатричне відділення – структурний підрозділ лікарні, який забезпечує надання планової, спеціалізованої медичної допомоги хворим похилого віку (старше 70 років), які через хронічну патологію і похилий вік потребують довготривалого лікування, а також доліковування та медичної реабілітації після проведення курсу інтенсивного лікування в стаціонарах іншого профілю.

У своїй діяльності відділення керується Конституцією України, чинним законодавством, директивними, нормативними та методичними документами МОЗ України, ДОЗ ВМР, наказами головного лікаря та положенням про лікарню.

У відділенні здійснюється плановий прийом пацієнтів з загостренням хронічних захворювань за направленням ЦПМСД, амбулаторно-діагностичного відділення, інших закладів охорони здоров’я м. Вінниці.

Відділення забезпечене обладнанням, апаратурою та інструментарієм згідно затвердженим МОЗ України табелем оснащення.

За роки функціонування відділення медична допомога надається колективом професіоналів, які до пацієнтів відносяться з повагою, доброзичливістю, адже не секрет, що з пацієнтами похилого віку потрібно знаходити відповідний підхід.