Геріатричне відділення

ГЕРІАТРИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ МК

Геронтологія – наука, яка вивчає біологічні, соціальні і психологічні аспекти старіння людини, його причини і способи боротьби з ним.

Геріатрія – це клінічний розділ геронтології, який вивчає особливості перебігу хвороб у похилому, старечому віці та способи лікування цих захворювань в осіб даного віку.

Всесвітньою організацією охорони здоров’я проводиться розгорнута програма, яка вивчає ряд фізіологічних параметрів довгожителів, щоб зрозуміти, що ж призводить до такого феноменального результату, коли людина живе 100 років і більше?
Поки що ці досліди ще не завершені, але все ж цікаво знати, від яких факторів залежить тривалість життя і чи можна взагалі продовжити життя людини.
Зараз наші реалії такі, що вже після 40 років у кожної людини є значний вантаж хвороб.
Безперечно, фактор тривалості життя залежить від стану навколишнього середовища, якості продуктів, способу життя. Але існують біологічні закони, які подолати неможливо. За сучасними даними, середньостатистична очікувана тривалість життя зараз знаходиться в межах 100-120 років.
На жаль, зараз люди більше керуються принципами виживання. Середньостатистичні дані свідчать про те, що в 70-річному віці людина має, як мінімум, 4-5 захворювань.

Підтримувати достатню якість життя – це досить складна задача, особливо зі збільшенням віку, адже ні одне із захворювань, перенесених нами за час життя, не проходить без шкоди для здоров’я людини.

До 80 років показник хвороб подвоюється і навіть потроюється. І першочергове завдання лікаря-геріатра полягає в тому, щоб ці хвороби не проявлялись, а протікали сприятливо і не обтяжували життя людини похилого віку.

Із цією метою у 2008 році на базі Міської клінічної лікарні №3 було відкрито геріатричне відділення на 30 ліжок, яке за рахунок відкриття відділення для реабілітації інвалідів, учасників Вітчизняної війни та прирівняних до них категорій у 2010 році збільшилось до 60 ліжок. З 1 жовтня 2018 року відділення функціонує на 55 ліжок (30 ліжок відділення – для реабілітації інвалідів, учасників Вітчизняної війни та прирівняних до них категорій і 25 ліжок – геріатричне відділення).

На даний час відділення очолює лікар-терапевт другої категорії Подрєзов Ігор Васильович, медичну допомогу надають лікарі-терапевти: Зайцева Олена Вікторівна, Івчук Оксана Анатоліївна і Глушко Валентин Іванович.

Геріатричне відділення – структурний підрозділ лікарні, який забезпечує надання планової, спеціалізованої медичної допомоги хворим похилого віку (70 років і старші), які через хронічну патологію і похилий вік потребують довготривалого лікування, а також доліковування та медичної реабілітації після проведення курсу інтенсивного лікування в стаціонарах іншого профілю.

У своїй діяльності відділення керується Конституцією України, чинним законодавством, директивними, нормативними та методичними документами МОЗ України, ДОЗ ВМР, наказами головного лікаря та положенням про лікарню.

У відділенні здійснюється за направленням ЦПМСД, амбулаторно-діагностичного відділення, інших закладів охорони здоров’я м. Вінниці плановий прийом пацієнтів із загостренням хронічних захворювань.
Відділення забезпечене обладнанням, апаратурою та інструментарієм згідно з табелем оснащення, затвердженим МОЗ України.

За роки функціонування відділення медична допомога надається колективом професіоналів, які до пацієнтів ставляться з повагою, доброзичливістю, адже не секрет, що до пацієнтів похилого віку потрібно знаходити особливий підхід.