Госпітальні округи

Інформація для населення району обслуговування про перспективи розвитку стаціонарної медичної допомоги в МКЛ №3

Що потрібно знати? Як пояснити зміни суспільству?