Про лікарню

Історія лікарні починається з 1946 року, коли була відкрита поліклініка ім. Кірова, яка обслуговувала населення Старого міста. До складу лікарні входили: терапевтичне, очне, хірургічне, дитяче та гінекологічне відділення.

Поліклініка існувала до вересня 1950 року. В цей рік був збудований корпус пологового будинку, який проіснував до 1953 року і на його площах була організована Міська клінічна лікарня №3.

За час існування лікарні головними лікарями були: Гладких Сергій Микитович, Фейцаренко Анатолій Іванович, Кривов’яз Олександр Леонідович, Фостаковський Дмитро Стефанович.

На даний час посаду головного лікаря  займає Шуткевич Наталія Григорівна – лікар вищої категорії по організації охорони здоров’я.

В лікарні надається планова висококваліфікована медична допомога вторинного рівня жителям міста Вінниці.

З метою покращення якості медичної допомоги та раціонального використання кадрового потенціалу проводились реорганізаційні заходи відповідно до рішень та наказів МОЗ України, ДОЗ обласної та міської рад.

На даний час до складу лікарні входить амбулаторно-діагностичне відділення, де надається спеціалізована консультативна допомога вторинного рівня жителям, які обслуговуються ЦПМСД №1, 4, 5 за фахом:

кардіологія

гастроентерологія

ендокринологія

неврологія

офтальмологія

онкологія

хірургія

отоларингологія

травматологія

урологія

дерматовенерологія

психотерапія

Лікарі амбулаторно-діагностичного відділення працюють над впровадженням нових методів лікування та діагностики. Своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію, відповідно до затвердженого плану. Відділення забезпечене всіма необхідними методами діагностики та лікування, які на даний час є в закладі.

До складу лікарні входять відділення стаціонару, які разом з приймальним відділенням працюють цілодобово. Стаціонарна медична допомога надається жителям міста Вінниці відповідно до профілю відділення.

Геріатричне відділення, яке функціонує з 2008 року, призначене для надання планової медичної допомоги хворим похилого віку (старше 70 років), які через хронічну патологію і похилий вік потребують довготривалого лікування. На даний час відділення розраховане на 55 ліжок.

В складі геріатричного відділення з 2009 року відкрито відділення на 30 ліжок для реабілітації інвалідів війни та прирівняних до них категорій.

У відділенні проведено сучасний євроремонт, покращені умови перебування хворих, в наявності сучасний твердий та м’який інвентар, всі палати оснащені телевізорами, холодильниками, санітарно-гігієнічними вузлами та портативною медичною апаратурою. Хворі забезпечені безкоштовними ліками та трьохразовим дієтичним харчуванням.

Госпіталізація хворих здійснюється згідно путівок, які надаються в центри первинної медико-санітарної допомоги.

Лікарі геріатричного відділення:

Подрєзов Ігор Васильович, Глушко Валентин Іванович, Зайцева Олена Вікторівна, Івчук Оксана Анатоліївна.

Терапевтичне відділення, яке розраховане на 30 ліжок, обслуговує населення, прикріплене до ЦПМСД №1, 4, 5. У відділенні лікуються пацієнти з неускладненою терапевтичною патологією.

На базі відділення розташована кафедра внутрішньої медицини №3 та кафедра клінічної фармації і клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Під керівництвом професора Сторожука Б.Г. співробітниками кафедр надається висококваліфікована консультативна медична допомога терапевтичного профілю.

Лікарі терапевтичного відділення: Галуган Лариса Іовівна.

Відділення «Міський центр мікрохірургії ока» розгорнуте на 25 ліжок. З 17.02.2006 року відділення отримало статус «Міський центр мікрохірургії ока». З 2008 року являється базою кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

На даний час у відділенні надаються всі доступні види діагностики відновлення зору на сучасному рівні. Технічне оснащення відділення забезпечене від відомих світових виробників Європи, США та Японії.

Проводиться оперативне лікування глаукоми, а також катаракти з заміною кришталиками методом факоемульсифікації. Здійснюється впровадження новітніх методів лікування і діагностики. Впроваджуються новітні оперативні методи лікування судинних захворювань ока. Заключено договір про співпрацю з Одеським інститутом очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова.

Лікарі відділення «Міський центр мікрохірургії ока»:

Дугельний Андрій Георгійович, Шарапов Ігор Володимирович, Комаргородська Ірина Леонідівна, Семенюк Світлана Петрівна.

Відділення «Хоспіс» відкрите 06.01.2016 року для надання медичної, соціальної та психологічної допомоги хворим з обмеженим прогнозом життя. Створене з метою надання онкологічним хворим та хворим в термінальній стадії захворювання симптоматичного лікування та полегшення болю, яким супроводжується ряд хвороб. Відділення розраховане на 40 цілодобових ліжок.

В «Хоспісі» створені сучасні умови для перебування хворих відповідно до затверджених санітарно-гігієнічних норм. Лікарі відділення пройшли спеціалізацію з надання паліативної допомоги. Палати оснащені сучасною медичною та технічною апаратурою відповідно до існуючих вимог для лікарень вторинного рівня.

Лікарі відділення «Хоспіс»:

Яворовенко Микола Феодосійович, Степанцов Геннадій Миколайович, Прилипко Олена Арсентіївна, Томчук Володимир Іванович.

В закладі проводяться лабораторні дослідження, рентгенологічна діагностика, ультразвукові дослідження, функціонально-діагностичні дослідження, які відповідають сучасним вимогам для лікарень вторинного рівня.

З метою підвищення рівня медичного обслуговування, розширення можливостей щодо його доступності та якості, впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, керуючись Законом України від 06.04.2017р. № 2002-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. №1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», відповідно до статей 59,78 Господарського кодексу України, статей 104-108 Цивільного кодексу України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вінницька міська рада на 31 сесії 7 скликання 27.06.2018р. №1245 прийняла рішення про реорганізацію комунального закладу Міська клінічна лікарня №3 шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3».

Рішенням Вінницької міської ради від 28.09.2018р. №1345 затверджено Статут комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №3».

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3» є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

БАЖАЄМО ВАМ ЗДОРОВ’Я!