Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія як окремий підрозділ була сформована в 2012 році.

До складу КДЛ входять клінічний, біохімічний, імунологічний відділи. Лабораторія використовує широкий спектр лабораторних досліджень, оснащена сучасним лабораторним обладнанням та автоматичними аналізаторами. Варто зазначити, що всі аналізатори інтегрують отримані результати до медичної інформаційної системи, що виключає появу технічних помилок при введенні інформації.

У 2021 році за результатами аудиту стану системи вимірювань клініко-діагностичної лабораторії КНП «ВМКЛ №3» видано свідоцтво №123/21 від 02.12.2021 року про технічну компетентність при проведенні лабораторних досліджень.

Дослідження показників системи згортання в клініко-діагностичній лабораторії виконується на сучасних автоматичних коагулометрах, що дозволяє в найкоротші терміни проводити оцінку стану та за необхідності корекцію показників гемостазу. Біохімічні та гематологічні дослідження проводяться на сучасному обладнанні з високою продуктивністю.

В лабораторії працюють біолог другої кваліфікаційної категорії та фельдшери-лаборанти вищої кваліфікаційної категорії, головною метою яких є виконання широкого спектру лабораторних досліджень відповідно до міжнародних стандартів якості, використовуючи останні досягнення в області клінічної лабораторної діагностики. Працівники лабораторії своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію, відповідно до затвердженого плану.

Завідувач клініко-діагностичної лабораторії:

Світлана Володимирівна Склярук – біолог

Види клініко-лабораторних досліджень:

Перелік загальноклінічних досліджень:

 • Дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної густини, рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл);
 • Мікроскопія осаду сечі.

Гематологічні дослідження виконуються на автоматичному аналізаторі Zybio, це дозволяє протягом 2 хвилин зробити аналіз клітин крові за 18 параметрами. Морфологічна мікроскопія клітин крові проводиться на сучасних мікроскопах.

Перелік гематологічних досліджень:

 • Визначення гемоглобіну крові;
 • Підрахунок еритроцитів у крові;
 • Визначення гематокритної величини;
 • Еритрограма (середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об’єм еритроцита, ширина розподілу еритроцитів);
 • Підрахунок ретикулоцитів;
 • Підрахунок тромбоцитів, тромбоцитограмма (визначення тромбокріта, середнього об’єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів);
 • Визначення ШОЕ;
 • Підрахунок лейкоцитів;
 • Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові.

Широкий спектр біохімічних досліджень з використанням мінімального обсягу проб і реагентів проводиться на сучасному автоматичному аналізаторі AU 480, з продуктивністю 60-120 досліджень в годину.

Визначення імуноглобулінів М, G до SARS-CoV-2 проводиться методом імуноферментного аналізу на сучасному аналізаторі ImmunoChem 2100.

Дослідження системи гемостазу виконується на коагулометрі CoaLAB 1000.

Перелік біохімічних досліджень:

 • Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, ГГТ, лужної фосфатази);
 • Дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів);
 • Визначення загального білка, альбуміну;
 • Визначення глюкози, гліколізованого гемоглобіну;
 • Визначення білірубіну і його фракцій;
 • Визначення сечовини, креатиніну, сечової кислоти;
 • Визначення показників системи гемостазу (протромбіновий час, розрахунок МНВ, тромбіновий час, АЧТЧ, D-димера, визначення фібриногену).

Перелік імунологічних досліджень:

 • Визначення групи крові і резус-фактора;
 • Визначення С-реактивного білка;
 • Визначення імуноглобулінів М, G до SARS-CoV-2.

Контактні телефони: 60-58-21, (098) 122-24-05, (093) 225-52-66.

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 8:00 до 15:00.

Прийом біоматеріалів: понеділок-п’ятниця з 8:00 до 10:00.

Видача результатів досліджень: понеділок-п’ятниця з 15:00 до 18:00.