План розвитку

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3»


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3» (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я –
комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Підприємство створене шляхом перетворення комунального закладу
Міська клінічна лікарня №3 у комунальне некомерційне підприємство
«Вінницька міська клінічна лікарня №3» на підставі рішення Вінницької
міської ради від 27.06.2018 р. №1245 «Про реорганізацію комунального закладу Міська клінічна лікарня №3 шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3».

Підприємство є власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального закладу Міська клінічна лікарня №3.

Підприємство засноване на комунальній власності Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади.

Власником Підприємства є Вінницька міська об’єднана територіальна громада в особі Вінницької міської ради (надалі – Власник). Підприємство підзвітне та підконтрольне Власнику. Органом управління є департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради (далі – Орган управління).

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність,
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство є неприбутковим та не має на меті отримання доходів
(прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників),
працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального
внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України,
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України,
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Вінницької міської ради, виконавчих органів Вінницької міської ради, наказами департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державного казначейства України, установах банків, печатку із своїм найменуванням, а також штампи та печатки, необхідні для виконання покладених на нього завдань, бланки та інші реквізити.

Найменування Підприємства:

− повне найменування Підприємства українською мовою:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3»;

− скорочене найменування Підприємства українською мовою:

КНП «ВМКЛ №3»;

− найменування Підприємства англійською мовою:

COMMUNALNON-COMMERCIAL ENTERPRISE «VINNYTSIA CITY CLINICAL HOSPITAL №3».

Місцезнаходження Підприємства:

Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Синьоводська, будинок 142, поштовий індекс – 21019.

1. Автономізація закладу: Рішенням Вінницької міської ради від 27.06.2018 року №1248 Міська клінічна лікарня №3 з 01.10.2018
року реорганізовується шляхом перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Вінницька міська клінічна лікарня №3».

2. Акредитаційний сертифікат: Серія В1 № 000028 – І категорія – наказ Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації №2693 від 12.11.2021 року. Строк дії– з 12.11.2021 р. по 11.11.2024 р.

3. Ліцензія на медичну практику: Наказ Міністерства охорони здоров’я України №2045 від 08.11.2018 року, реєстраційне досьє №0111/16-М.

4. Ліцензія на наркотичні засоби: Строк дії з 25.10.2018 р. по 25.10.2023 р.

5. Статут підприємства: Затверджено Рішенням 23 сесії 8 скликання
Вінницької міської ради від 24.06.2022 року №1095 «Про зміну місцезнаходження, внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня №3».

6. Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією КНП «ВМКЛ №3» на 2018 – 2022 роки укладено 26.02.2018 року (реєстр №76) зі змінами від 22.09.2020 р. (№194) та змінами від 28.01.2022 р. (№17).

7. Підприємство має створену Опікунську раду, наказ №489/1 від 10.12.2020 р.

8. Підприємство підключено до ЦБД ЕСОЗ eHealth через МІС «Доктор Елекс».

9. Комп’ютеризація Підприємства: створено 42 робочих місця з МІС
«Доктор Елекс».